MSCA är EU:s program för forskarmobilitet. Foto: Mostphotos
MSCA är EU:s program för forskarmobilitet. Foto: Mostphotos

MSCA är EU:s program för forskarmobilitet och vill säkra excellent och innovativ forskning genom att öka internationellt utbyte samt stödja forskares karriärutveckling.

Följande MSCA-projekt vid Stockholms universitet har beviljats finansiering under våren 2018:

Projektet ItohRibo, “Structural study on mitochondrial ribosome assembly in human cells”, beviljas MSCA Individual Fellowships under 24 månader med en total budget på 173 857,20 euro. Ansvarig forskare är Alexey Amunts, Institutionen för biokemi och biofysik.                   

Projektet NutriCoRe eller “An RNA-based mechanism for the nutritional control of bacterial DNA replication initiation” beviljas MSCA Individual Fellowships under en projektperiod på 24 månader med en total budget på 173 857,20 euro. Ansvarig forskare är Kristina Jonas, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut.

Projektet SUPERS, ”Unmasking the Progenitors and Energy Sources of Superluminous Supernovae” beviljas MSCA Individual Fellowships under 24 månader med en budget på 185 857,20 euro. Ansvarig forskare är Claes Fransson vid Institutionen för astronomi där forskaren Ragnhild Lunnan kommer att arbeta med projektet.