Inom utlysningen Hållbara förutsättningar för en cirkulär och biobaserad samhällsekonomi:
Tiina Häyhä (Stockholm Resilience Centre). Hållbara förutsättningar för en cirkulär och biobaserad samhällsekonomi som verkar inom planetära gränser. 5 939 856 kr

Inom utlysningen Kommunikationsprojekt hösten 2017:
Alasdair Skelton (Institutionen för geologiska vetenskaper). Kompetensutveckling inom klimatområdet för lärare. 437 400 kr