Riksbankens Jubileumsfonds styrelse har utsett 2018 års Pro Futura-forskare. Fem forskare har valts ut av 33 nominerade. De fem forskarna har sett ut med ledning av kvaliteten i deras forskning samt en bedömning av förmågan att arbeta självständigt och nydanande. Detta är den trettonde omgången av programmet. Urvalsprocessen till Pro Futura är mycket omsorgsfull. En internationellt erfaren beredningsgrupp har granskat samtliga nominerade, som därpå har intervjuats.

Två av fem forskare vid Stockholms universitet

Två av 2018 års fem Pro Futura-forskare har nomnerats av Stockholms universitet. Fredrik Charpentier Ljungqvist vid Historiska institutionen får anslag för att forska om den relativa betydelsen av klimatmässiga respektive samhälleliga faktorer för hungersnöd i Europa 1500–1800. Den andra är Orri Stefánsson som knyts till Filosofiska institutionen. Hans planerade studie avser att se över de analytiska verktyg som används vid bedömningar av miljöpolitiska strategier så att risken för katastrofer också kan tas med i beslutfattandet. De andra tre forskarna är Eric Cullhed, Uppsala universitet,  Karin Jensen, Karolinska Institutet, och Sarah Nouwen, University of Cambridge.

För att i ytterligare stärka unga och framgångsrika forskare har Riksbankens Jubileumsfond valt att satsa på ytterligare tre lovande forskare bland dem som lärosätena nominerade. De tilldelas RJ 1 year reseach grant, som ger dem möjlighet och frihet att utveckla sina vetenskapliga idéer.

Dessa tre forskare är Jenny Pelletier, Göteborgs universitet, Ann-Kristin Kölln, Göteborgs universitet, och Ewan Jones, Universitty of Cambridge.

Läs även Historiker vald till elitforskarprogram.