Arbetsrätten i EU-perspektiv

måndag 6 september 2021 15.00 – 17.00

Zoom, logga in på: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/5733146713

Institutet för social civilrätt inbjuder till webbinariet "EU-domstolen underkänner svensk processregel – vilka blir konsekvenserna?"; en del av seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv.

Inledare

universitetslektor Erik Sinander, Stockholms universitet

Kommentatorer

professor Torbjörn Andersson, Uppsala universitet
universitetslektor Sabina Hellborg, Institutet för social forskning
Dan Holke, f.d. chefsjurist vid LO-TCO Rättsskydd

Svenska domstolar ska inte kunna vägra pröva om en kärande faktiskt har blivit diskriminerad bara för att den svarande går med på att betala den ersättning som käranden begärt. Det slår EU-domstolen fast i ett storkammaravgörande som innebär att en numera vedertagen tolkning av en svensk processrättslig regel fråntar den förfördelade rätten till ett effektivt rättsmedel. Vid seminariet behandlas en rad frågor som domen väcker: Hur lång räckvidd har den? Får domen betydelse utanför diskrimineringsområdet? Och får den några konsekvenser för arbetsmarknadsorganisationernas möjlighet att förlikas i arbetsrättsliga tvister?

Webbinariet är öppet för alla. Det kostar inget att delta och ingen anmälan krävs.

Välkommen! 
Kerstin Ahlberg
 

Länk till domen C-30/19 Diskrimineringsombudsmannen mot Braathens Regional Aviation AB