Doktorandseminarium om internprissättning och relaterade frågor

Seminarium

Startdatum: tisdag 30 augusti 2022

Tid: 08.45

Slutdatum: onsdag 31 augusti 2022

Tid: 18.00

Plats: Juridiska fakulteten, Stockholms universitet

Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet anordnar ett internationellt seminarium som är öppet för doktorander som skriver en doktorsavhandling i internationell beskattning. Seminariet är inriktat på internprissättning och närliggande frågor som till exempel pelare 1-projektet eller samspelet mellan regler om internprissättning och lagstiftningen om statligt stöd.

Internprissättning är ett särskilt område inom skattelagstiftningen som utöver de materiella aspekterna ger upphov till svåra metodfrågor för de forskare som arbetar med detta område. Ytterligare komplexitet uppstår till följd av samspelet med andra norme samt det så kallade pelare 1-projektet, som ger upphov till nya typer av frågor.

Tillsammans med professor Yariv Brauner (Levin College of Law - University of Florida), professor Cécile Brokelind (Lunds universitet), Andreas Bullen (Wiersholm), Åsa Edesten (KPMG) och Maikel Evers (EY) kommer vi att diskutera internprissättning och relaterade frågor ur ett materiellt och metodologiskt perspektiv. Seminariet består av en kombination av presentationer från handledarna och deltagarna samt workshops i smågrupper. Genom diskussioner med handledarna och utbyte av erfarenheter mellan deltagarna kommer seminariet att ge doktoranderna möjlighet att fördjupa sina kunskaper och bredda sitt nätverk. På kvällen den 31 augusti 2022 kommer deltagarna i seminariet att bjudas in till ett evenemang som anordnas av den svenska IFA-avdelningen (kostnadsfritt). Den 1 och 2 september 2022 anordnas ytterligare ett doktorandseminarium av Uppsala universitet om Comperative tax law (för frågor om detta seminarium, vänligen kontakta katia.cejie@jur.uu.se).

Detta seminarium ges på engelska och ingår i en serie doktorandkurser som anordnas av Leiden University, Uppsala University, WU Wien och Stockholms universitet. Seminariet är kostnadsfritt och stöds ekonomiskt av forskningsstiftelserna TOR/Skattenytt samt Stiftelsen av den 28 oktober 1982. Deltagarna betalar själva sina egna rese- och boendekostnader.

Välkommen!
Prof. Dr. Jérôme Monsenego

Registrering:

För att anmäla dig till seminariet, skicka ett e-postmeddelande till jerome.monsenego@juridicum.su.se med information om ditt forskningsämne samt tidpunkten för ditt doktorandprojekt.

Program:

Se den ursprungliga inbjudan och programmet här (på engelska)