Tillämpning av anknytningsteori

tisdag 21 september 2021 16.00 – 18.00

Online och i lokal

Stockholms Barnrättscentrum inbjuder till forskningsseminarium med Tommie Forslund & Pehr Granqvist på temat "Tillämpning av anknytningsteori, -forskning, och –bedömningar i barnavårdsutredningar och vårdnadsutredningar".

Vid seminariet presenterar Tommie Forslund, forskare i utvecklingspsykologi vid Stockholms universitet, och Pehr Granqvist, professor i psykologi vid Stockholms universitet. I fokus står ett internationellt konsensusyttrande av 70 forskare gällande tillämpning av anknytningsteori, - forskning, och -bedömningar i barnavårdsutredningar och vårdnadsutredningar.

Konsensusyttrandet adresserar internationellt utbredda missförstånd kring anknytning, som i dylika utredningar kan få gravt negativa effekter för berörda familjer, och ger rekommendationer för konstruktiv tillämpning av teorin och dess forskningsunderlag. En fråga som diskuteras är om bedömningar av enskilda barns och vuxnas anknytningskvalitet är olämpliga för att informera beslutsfattande om eventuell placering av barn, och vårdnad, på grund av begränsningar hos instrumenten vad gäller tillämpning på individnivå. En annan fråga som diskuteras är om generella anknytnings-principer, baserade på många decennier av forskning, kan vägleda beslutsfattande.

Kommentatorer är Anna Kaldal, professor i processrätt vid Stockholms universitet, och Anna Norlén, leg. psykolog, leg. psykoterapeut samt rektor och verksamhetschef på Ericastiftelsen.

Anmälan

Seminariet är semi-digitalt med begränsade platser fysiskt men desto fler platser för deltagande via Zoom. (En Zoom-länk kommer att skickas ut.) 

Anmäl dig till brc@juridicum.su.se senast den 10 september 2021.