Law Schools Global League sommarskola: Studera juridik i Brasilien i juli!

Nätverket Law Schools Global League (LSGL) erbjuder en sommarskola varje år där Juridicum kan nominera en student. Är du intresserad av en kortare mobilitet utomlands under sommaren? Sök då platsen redan idag!

Foto: Rio de Janeiro, Brasilien (Agustin Diaz Gargiulo on Unsplah)

Juridicum är medlem i flera nätverk med andra juridiska institutioner på utländska universitet runt om i världen. Ett av dessa nätverk, Law Schools Global League (LSGL) erbjuder en sommarskola varje år där Juridicum kan nominera en student. 

I år är det universiteten Fundação Getulio Vargas (FGV) i São Paulo och Rio de Janeiro, Brasilien som bjuder in till sommarskola under 2 veckor i juli. Sommarskolan pågår mellan den 18-29 juli 2022, med första veckan i São Paulo och andra veckan i Rio de Janeiro. Under dessa två veckor läses fyra intensivkurser på 15 timmar var som framstående professorer från de olika medlemsuniversiteten skapat enbart för detta sommarprogram. Årets tema är “Technology Innovation & Law - Impacts on Legal Education and Legal Services". Kurserna som ges är följande:

  • AI challenges, governance, and legal services
  • Comparative Tech Law and Policy
  • Climate Change Law: Challenges, Technology and Sustainable Development
  • Automation and the Law

Undervisningsspråket är engelska. Kurserna kan, efter godkänt resultat, tillgodoräknas såsom juridiska specialkurser inom juristexamen utifrån det antal hp som läses.

 

Kostnad och sponsring

Juridicum sponsrar sin nominerade student med 1 000€ som täcker följande kostnader:

  • studieavgift för hela programmet
  • lätt lunch varje veckodag under programmet
  • flygresa mellan São Paulo och Rio de Janeiro i mitten av programmet

Studenten står för övriga kostnader, dvs flyg från hemort till São Paulo och flyg hem från Rio de Janeiro, ev. intyg som behövs för resan såsom exempelvis vaccinationsbevis/Covid-test, boende (som reserveras av FGV i förväg och där frukost ingår) samt helgens luncher och alla middagar för hela perioden. Student ansvarar också för att teckna försäkring (detta ingår vanligtvis i hemförsäkring eller via kreditkort som flygresan betalas med).

 

Behörighetskrav och ansökan

Behörighetskravet är att sökanden ska ha uppnått minst 120 hp inom grundkursutbudet på Juristprogrammet när sommarskolan börjar. 

Ansökan sker via ett särskilt formulär (tillgängligt via knappen nedan) och sökande mailar sedan ett personligt brev och ett betygsutdrag till Juridicums Internationella kansli innan ansökningsdeadline. I brevet, som skrivs på engelska, ska du kort (max 1/2 A4) förklara varför du ansöker om sommarskolan och vad som gör dig till en bra representant för Juridicum.

Ansökningsdeadline är söndagen den 29e maj 2022 kl.23.59

ANSÖKAN TILL LSGL SOMMARSKOLA

Observera att din ansökan till LSGL sommarskola inte påverkar eventuell ansökan om utbytesstudier på terminsbasis. Detta betyder att, om du får och tackar ja till platsen på LSGL sommarskola, kan du fortfarande ansöka och få nominering för utbytesplats på terminsbasis utan att hamna i urvalsgrupp 3.

Mer information om tidigare LSGL och LSGL sommarskolor finns på nätverkets hemsida:

Law Schools Global League

LSGL - summer schools

Har du frågor eller funderingar, vänligen kontakta Internationella kansliet.