Stockholms universitet logo, länk till startsida

Öppna föreläsningar

24

maj

Romanska och klassiska institutionen

La colonie dans la peau: rencontre avec l'écrivain Paul Kawczak

27

maj

Vad är världslitteratur? Om hur litteratur kan korsa gränser

3

juni

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Seminarier för Kritiska ungdomsstudier (KUS) 3/6

3

juni

Fysikum

Att leva tillsammans - växelverkan mellan stjärnor påverkar deras åldrande

4

juni

Romanska och klassiska institutionen

Slutseminarium - Alice Pick Duhan

Alla evenemang