Stockholms universitet

Östersjödagen på Skansen

Evenemang

Datum: torsdag 25 augusti 2022

Tid: 13.30 – 16.30

Plats: Skansen

I år inträffar Östersjödagen den 25 augusti och firas på många platser kring Östersjön. På Skansen kommer ett evenemang hållas för inbjudna gäster, med presentationer av forskare från Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Östersjödagen 2022 firas av Stiftelsen Skansen, Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet med temat klimatet och Östersjön. Evenemanget hålls endast för särskilt inbjudna gäster.

Under dagen hålls både forskarföredrag och rundabordssamtal. Bland de föredragande forskarna finns från Stockholms universitet Bo Gustafsson, forskare i oceonagrafi vid Östersjöcentrum och chef för Baltic Nest Institute och Agnes Karlsson, forskare vid Institutionen för ekologi miljö och botanik. Moderator vid rundabordssamtalet är Gun Rudquist, policychef vid Östersjöcentrum.

Medverkande forskare

Fyra forskare presenterar aktuell forskning och projekt inom temat
klimatet och Östersjön: Magnus Huss, Institutionen för akvatiska resurser vid SLU, Jennie Barron, Institutionen för mark och miljö vid SLU, samt Agnes Karlsson och Bo Gustafsson från Stockholms universitet.

Vi rundabordssamtalet om klimatfrågan och Östersjön medverkar: Anna Gårdmark, Institutionen för akvatiska resurser vid SLU, Magnus Hieronymus från SMHI:s forskningsavdelning, Kata Nylén från Klimatpsykologerna och Erika Essen Möller Hillborg, gymnasielärare på Anna Whitlocks Gymnasium.

Östersjödagen på Skansen

Mer om Östersjödagen

Östersjödagen instiftades av John Nurminens Stiftelse och firas sista torsdagen i augusti varje år. Dagen syftar till att öka kunskapen om Östersjöns mångfald av natur och kulturhistoria, till att njuta av havet och till att lyfta konkreta åtgärder för att rädda det. På Östersjödagens hemsida kan du läsa om hur du kan delta i dagen.

Läs mer om Östersjödagen

Samarbete kring Skansens kunskapscentrum om Östersjön

Sedan 2019 samarbetar Stockholms universitet och SLU med Skansen kring kunskapscentret Baltic Sea Science Center. Genom ett vetenskapligt råd ger vi vetenskapligt stöd till husets utställningar och verksamhet.

Genom centrets akvarier, utställningar, lektionssalar och laboratorium får besökarna en inblick i hur Östersjön ser ut under ytan – och en insikt i vad vi kan göra åt de problem som finns.

Baltic Sea Science Center, Skansen