Stockholms universitet logo, länk till startsida

Östersjön i ett förändrat klimat

Seminarium

Datum: torsdag 21 april 2022

Tid: 09.30 – 14.30

Vilka effekter ger klimatförändringarna i kombination med de faktorer som redan påverkar Östersjön? Vad kan vi förvänta oss av framtiden och vad har redan inträffat? Och inte minst viktigt: Vad vi kan göra? Briggen Tre Kronor och Expedition Baltic Sea, tillsammans med Stockholms universitets Östersjöcentrum och Institutionen för miljövetenskap, bjuder in till ett aktuellt och viktigt seminarium med våra främsta forskares analyser inför framtiden.

Östersjöseminariet i Kolskjulet är ett årligt seminarium för särskilt inbjudna gäster. I år handlar Östersjöseminariet i Kolskjulet om Östersjön i ett förändrat klimat, experter på övergödning, miljögifter, fiske och biologisk mångfald ett uppdaterat klimatperspektiv presenterat ur en populärvetenskapligt vinkel. Årets Östersjöseminarium i Kolskjulet kommer att live-sändas och sändningen visas här på vår hemsida.

Vi hoppas att många tar del av denna viktiga forskning, som i år sänds live direkt från Kolskjulet!

Tina Elfwing, föreståndare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Värdar: Tina Elfwing vid Östersjöcentrum och Magnus Breitholtz vid Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet, samt Anders Mannesten från Expedition Baltic Sea.

Moderator: Gun Rudquist och Henrik Hamrén Stockholms universitet.

Kronprinsessan Victoria närvarar som gudmor till fartyget Tre Kronor af Stockholm samt beskyddare av Östersjöarbetet.

Talare och innehåll

Det globala klimatläget: Annica Ekman, professor i meteorologi, Stockholms universitet
Klimateffekter i Östersjön: Professor Christoph Humborg, Östersjöcentrum
Övergödning i framtida klimat: Docent Bo Gustafsson, Östersjöcentrum
Miljögifter och klimatförändringar i Östersjön: Professor Anna Sobek, Institutionen för miljövetenskap
Utarmade strömmingsbestånd i Östersjön: Docent Henrik Svedäng, Östersjöcentrum
Bevara biologisk mångfald när klimatet förändras: Docent Sofia Wikström, Östersjöcentrum
Kustnära ekosystem i snabb förändring: Professor Alf Norkko, Östersjöcentrum och Helsingfors universitet

Avslutningsvis summerar vi dagen i ett panelsamtal med frågan om vad som krävs för att vårt innanhav inte bara ska bli ett offer i klimatförändringen utan istället ge kraftfulla bidrag i samhällets kamp för att minska atmosfäriskt kol. I panelsamtalet medverkar tidigare talare samt Mikael Karlsson, universitetslektor i klimatledarskap vid Institutionen för geovetenskaper, naturresurser och hållbar utveckling, vid Uppsala universitet och Olle Torpman, fil dr i praktisk filosofi och forskare i klimaträttvisa vid Institutet för framtidsstudier.

Se seminariet live

Årets Östersjöseminarium i Kolskjulet kommer att live-sändas och du kommer att kunna se sändningen här nedan.

Har du några frågor under sändningen så använd dig av Sli.do: #22102
eller mejla på ostersjocentrum@su.se
Du får gärna twittra om seminariet med: #Ösem22