Stockholms universitet logo, länk till startsida

15 april - sista ansökningsdag inför hösten

Viktiga datum

Startdatum: måndag 15 mars 2021

Tid: 00.00

Slutdatum: torsdag 15 april 2021

Tid: 00.00

Samtliga studenter på juristprogrammet ska anmäla sig till höstens kurser senast 15 april 2021 oavsett om du ska läsa obligatoriska kurser, specialkurser eller examensarbete.

Anmälan är öppen 15 mars - 15 april 2021 på www.antagning.se.

Detta gäller för samtliga juristprogramstudenter förutom för studenter som har tillgodoräknat obligatoriska kurser.
 

Särskilt gäller för studenter med tillgodoräknanden

Studenter som har tillgodoräknat obligatoriska kurser och ska läsa obligatoriska kurser under hösten ska inte anmäla sig via antagning.se. Du ska istället kontakta bitr. studierektor Charlotta Lindström i slutet av sommaren innan registreringsveckan via e-post.

Anmälan till specialkurser och examensarbete görs dock på samma sätt som övriga studenter, dvs. via www.antagning.se.