Stockholms universitet

Academic Pride - Hur kan lärosäten bekänna färg och bli mer inkluderande?

Seminarium

Datum: tisdag 2 augusti 2022

Tid: 13.00 – 13.45

Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98

Academic Pride bjuder in forskarna Andrea Eriksson och Carin Hellström från Kungliga Tekniska Högskolan för att presentera sin nya rapport Hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Seminariet kommer att hållas på engelska.

Foto: Stefan Holm/Mostphotos
Foto: Stefan Holm/Mostphotos

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap. I den diskuteras följande frågor:

  • Vilka faktorer är särskilt kännetecknande för hbtq-personers arbetsmiljö?
  • Vilka huvudsakliga arbetsmiljörisker har identifierats? Vilka är friskfaktorena?
  • Hur skiljer sig arbetsmiljösituationen för homo-, bi-, trans- och queer-personer? Finns gemensamma beröringspunkter?
  • Vad kännetecknar en inkluderande arbetsplats, det vill säga där arbetsmiljön för hbtq-personer upplevs vara god?

Vi avslutar med en gemensam diskussion om hur våra lärosäten kan arbeta för en mer inkluderande arbets- och studiemiljö för hbtqia+ personer. Hur jobbar lärosätena med  dessa frågor idag och vad mer behöver göras?

För uppdaterad information om seminariet, se KI:s webb.

Deltagare

  • Andrea Eriksson, associate professor, Division of Ergonomics, KTH
  • Carin Hellström, PhD student, Division of Ergonomics, KTH

Moderatorer

  • Karol Vieker, Diversity, Equity and Inclusion Manager vid Handelshögskolan
  • Kristina Ullgren, Coordinator equal opportunities, Karolinska Institutet

Gå med i Prideparaden med Academic Pride

Läs mer om paraden och anmäl dig till förfesten.

Om Academic Pride

Academic Pride är ett samarbete kring Stockholm Pride mellan flera av Stockholms lärosäten med tillhörande studentkårer. Syftet är att synliggöra vikten av hbtqia+ frågor i lärosäten, både vad gäller forskning och undervisning och vad gäller inkluderande arbets- och studiemiljöer.

Academic Pride 2022 arrangeras av Handelshögskolan, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan KTH, Marie Cederschiöld Högskola och Stockholms universitet tillsammans med de olika lärosätenas studentkårer, bland andra Likabehandlingsrådet vid Marie Cederschiöld Högskola, Medicinska Föreningens hbtq-förening Queerolinska vid Karolinska Institutet, hbtq-föreningen Speqtrum vid KTH:s studentkår THS, Rainbows vid Stockholms universitets studentkår SUS samt Handelshögskolans studentkår SASSE.