Stockholms universitet logo, länk till startsida

ACT - hantera stress och främja hälsa

onsdag 14 april 2021 14.00 – 17.00

Via Zoom

Studenthälsans kurs ”ACT – hantera stress och främja hälsa” lär dig hantera den stress som ofta är en ofrånkomlig del i vårt dagliga liv - inte minst som student.

Kursen baseras på terapiformen ACT som är en förkortning av Acceptance and Commitment Therapy. Då den används i en stresshanteringskurs kallas den istället för Acceptance and Commitment Training. Forskning från Sverige och England visar att ACT är en effektiv metod för att minska stress hos vuxna och ungdomar. Under kursens gång får du lära dig konkreta och evidensbaserade verktyg för att hantera stress och att leva ditt liv i mer samklang med dina livsvärden. Kursen utgörs av fyra träffar och varje kurstillfälle är ca tre timmar. Innehållet utgörs av en blandning av teori och upplevelsebaserade moment.

Under kursen arbetar vi med följande teman:

  • Hur kan vi förhålla oss till stress i våra dagliga liv?
  • Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade?
  • Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra?
  • Hur kan vi förebygga och förhindra depression eller utmattningsdepression?
  • Vad värdesätter jag som kursdeltagare inom livets olika områden?
  • Vilka strategier och möjligheter har jag för att konkret ta steg i riktning mot det liv jag vill leva?

Kursdatum: onsdagar, 14/4, 21/4, 28/4, 5/5.

Tid: kl. 14.00-17.00.

Plats: via Zoom.

Anmälan: susanne.ghomashi@su.se

I anmälan ska du ange namn, telefonnummer, e-post samt lärosäte och utbildningsprogram/kurs.

Sista anmälningsdatum: måndag 12 april.

Tree in the middle of a meadow Photo: Simon Wilkes/Unsplash
Foto: Simon Wilkes/Unsplash