Stockholms universitet logo, länk till startsida

Allmänna seminarieserien i psykologi, med Christin Mellner

onsdag 26 maj 2021 14.00 – 15.00

Zoom

Onsdag 26 maj, kl 14-15: Lektor Christin Mellner, Psykologiska institutionen, talar om "Konflikt mellan arbete och privatliv: Nivåer och typer av (in)kongruens mellan utövade och föredragna gränser mellan arbete-privatliv och betydelsen av upplevd gränskontroll".

Seminariet äger rum onsdag den 26 maj 2021, kl. 14-15 i e-mötestjänsten Zoom:
stockholmuniversity.zoom.us/j/64608184295
Mötes-ID: 646 0818 4295

Allmänna seminarieserien (olivkvist med SU-logga)

Abstract

Denna studie syftar till att bidra till litteraturen kring individers gränshantering samt balans/konflikt mellan arbete och privatliv genom att undersöka sambanden mellan olika typer och nivåer av (in)kongruens mellan arbete-privatliv och konflikt arbete-privatliv, samt om upplevd kontroll över gränsen mellan arbete-privatliv modererar dessa samband. Gräns(in)kongruens representerar graden av (bristande) överensstämmelse mellan utövad och föredragen integrering respektive segmentering (separering) av arbete-privatliv. Typer av (bristande) överensstämmelse utgörs av: "segmenteringskongruens" (utövad och föredragen segmentering); "integreringskongruens" (utövad och föredragen integrering); "distance" (utövad segmentering men föredragen integrering); och "intrusion" (utövad integrering men föredragen segmentering).

Data baserat på 1.229 chefer verksamma inom både offentlig och privat sektor i Sverige analyserades med hjälp av polynomial regressionsanalys med sk "response surface modelling" samt moderationsanalys i SPSS Process.

Resultaten visade att "integreringskongruens" var relaterat till högre konflikt arbete-privatliv än "segmenteringskongruens". Det framkom även ett U-format samband mellan inkongruens per se och konflikt arbete-privatliv: ju mer inkongruens desto högre konflikt arbete-privatliv. Vidare var "intrusion" starkare relaterat till konflikt arbete-privatliv än "distance". Upplevd gränskontroll mildrade effekten av inkongruens, särskilt avseende "intrusion", på konflikt arbete-privatliv.

Slutsatser av studien är att forskning och HR-policies behöver ta hänsyn till dessa olika typer och nivåer av gräns(in)kongruens, samt betydelsen av upplevd gränskontroll, i förhållande till konflikt arbete-privatliv.

Läs mer om Christin Mellner

Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi ansvarar för dagens seminarium och kontaktperson är professor Annika Lantz.

 

Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl. 14-15 i rum 357 om annat ej anges, under våren 2021 i eller med stöd av Zoom. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

 

Nyhetsbrev (pausat)

Vi har ett nyhetsbrev där information om Allmänna seminarieserien ingår. Dessutom får du kort information om några andra aktuella evenemang och nyheter från Psykologiska institutionen. Nyhetsbrevet skickas ut från adressen kommunikation@psychology.su.se

Från och med januari 2021 pausar vi Nyhetsbrevet, då antalet evenemang är lågt under pandemin. Oregelbundna utskick av nyhetsbrevskaraktär kan dock komma att skickas ut, så listan finns kvar och du kan fortsatt prenumerera på den.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.