Stockholms universitet logo, länk till startsida

Almedalen: Hållbart nyttjande av havets resurser – sillfisket i Östersjön

Seminarium

Datum: måndag 4 juli 2022

Tid: 11.00 – 11.45

Plats: Korsgatan 4, Visby

Vi nyttjar havet för olika syften: rekreation, sjötransporter, energi, fiske med mera. Hur dessa intressen ska samsas planeras för i havsplaneringen, men hur gör vi för fisket? Henrik Svedäng, forskare vid Östersjöcentrum, deltar i det här seminariet som ordnas av Havs- och vattenmyndigheten.

Vi har ett småskaligt kustfiske efter sill/strömming längs våra kuster. Detta bidrar till levande kustsamhällen och lokala råvaror, men är inte ett stort bidrag till Sveriges ekonomi. Vi har också ett storskaligt pelagiskt fiske efter sill/strömming och skarpsill i Östersjöns utsjö med god lönsamhet. Här går den största delen av fångsten till foderproduktion och på så sätt bidrar till livsmedelsförsörjningen. Hur balanserar vi dessa två olika områden för bästa hållbarhet att bidra till en hållbar blå ekonomi? Havs- och vattenmyndigheten har nu fått ett regeringsuppdrag om att på prov flytta ut trålgränsen från fyra till tolv sjömil. För bästa effekt måste detta även accepteras av andra nationers fiske som fiskar i dessa områden. Mats Svensson inleder med en överblick över den senaste vetenskapliga rådgivningen för Östersjöns fiske och informerar om hur planeringen av försöket med utflyttad trålgräns går. Därefter följer en paneldiskussion.

Detta seminarium anordnas av Havs- och vattenmyndigheten.

 

Medverkande

Mats Svensson, avdelningschef, Havs- och vattenmyndigheten

Henrik Svedäng, marinbiolog/forskare, Havsmiljöinstitutet/Stockholms universitets Östersjöcentrum

Anton Paulrud, vd, branschorganisationen Swedish Pelagic Federation (SPF)

Markus Selin,riksdagsledamot (S), miljö- och jordbruksutskottet

Elin Segerlind, riksdagsledamot (V), miljö- och jordbruksutskottet

 

Praktisk information

Tid: Måndag 4 juli kl 11.00-11.45

Plats: Korsgatan 4 – Länsstyrelsens trädgård, Visby

Seminariet är öppet för alla och ingen anmälan krävs för att delta.

Länk till evenemanget i Almedalsveckans officiella program:

Hållbart nyttjande av havets resurser – sillfisket i Östersjön