Stockholms universitet logo, länk till startsida

Använd flerspråkighet som resurs i ditt skrivande

Workshop

Datum: tisdag 21 mars 2023

Tid: 10.00 – 12.00

Plats: Studenthuset beta, sal 253

Tycker du att det är svårt att skriva på svenska som ett andra- eller främmande språk? Vill du veta hur du kan använda din flerspråkighet som en resurs?

Många av oss har fått höra att om man ”skriver på svenska” ska man också  ”tänka på svenska”, men behöver vi verkligen hålla språken åtskilda när vi skriver akademiska texter? Hur kan vi använda oss av vår förmåga och kunskap om att skriva på andra språk när vi producerar texter på svenska eller engelska?

Under denna workshop kommer vi att utforska olika sätt att överföra skrivförmågor och -färdigheter mellan olika språk, strategier för att arbeta på ett andraspråk och hur man arbetar mer flexibelt mellan och över språken. Workshoppen kommer att bestå av diskussioner mellan deltagarna under ledning av representanter från The Academic Writing Service och Studie- och språkverkstaden.

Workshoppen kommer att vara tvåspråkig (svenska och engelska) utifrån de deltagandes preferenser och du behöver inte anmäla dig på förhand.

STUDIE- OCH SPRÅKVERKSTADEN
Studie- och språkverkstaden erbjuder gratis hjälp till alla studenter vid Stockholms universitet som vill utveckla sitt akademiska skrivande och sina studiestrategier. Besök oss gärna på su.se/sprakverkstaden för att se vad vi kan göra för dig.