Stockholms universitet logo, länk till startsida

Arbetsgruppen för kvalitativa metoder: Att analysera data från sociala medier

Dataanalys av artikeln “Black Memes Matter: #LivingWhileBlack With Becky and Karen”, Apryl Williams, University of Michigan.