Vad:    Workshop
När:    Fredagen den 17 september 2021, kl. 9.15‒15.00
Var:    Zoom (kontakta Anna Cullhed för länk)

Claude Lorrain (ca 1604–1682), pastoralt landskap (Wikimedia Commons).

Vem längtar inte efter en resa? Vem vill inte möta våren i Arkadien? Vem vill inte tillbaka till en idyllisk plats som lovar solljus silat genom skir grönska, en mild västanvind, nyfödda lamm, och herdar och herdinnor inställda på nya kärleksmöten?

Välkommen till den andra informella workshoppen kring pastoralen, ett fenomen som genomsyrat den västerländska kulturen sedan antiken, men som rör sig fritt mellan konstarter, genrer och tider. Gestaltningen av herdelivet har blivit aktuellt på nytt i klimatkrisens tidevarv, men hur fungerar denna idyll i dag?

Som i december medverkar Anna Blennow, docent i latin vid Göteborgs universitet, och vi bjuder in både nya och tidigare resenärer. Exempel på frågor som vi vill diskutera är följande:

•    Vilka perspektiv från ekokritik och posthumanism kan hjälpa oss att förstå det arkadiska landskapet, så som det gestaltas i pastoralen?

•    Hur ser lokala gestaltningar av pastoralen ut i olika delar av världen och i olika tider?
•    Är pastoralen en kanal för framtidstro eller nostalgi?

•    Vem är herdegestalten? I många verk är herden den som observerar någonting märkvärdigt, utan att själv varken vara märkvärdig eller direkt inblandad i det som sker. Vad representerar herden?

•    Antikens pastorala landskap är ofta förhållandevis realistiskt skildrat, men från renässansen blir det alltmer stiliserat. Hur kan vi förstå denna förändring?

Evenemanget är öppet för alla. Du som presenterar en text är med i workshopen. Kontakta Anna Cullhed om du vill vara med och lyssna.

Välkommen att skicka in en dikt eller något kort textutdrag som du vill tala om, en rubrik samt en frågeställning till Anna Cullhed och Vera Sundin senast den 10 september.

Vi tänker oss muntliga presentationer på ca tio minuter och en kort diskussion av varje bidrag under förmiddagen. Efter lunch, kl. 13, fortsätter vi med en avslutande och mer övergripande diskussion och avrundar med en framåtblick. Textutdragen cirkuleras till samtliga deltagare i förväg.

Vi ser fram emot samtalet!

Anna Cullhed        Vera Sundin

Evenemanget stöds av Litteraturforskning som ledande forskningsområde vid Stockholms universitet.