Stockholms universitet logo, länk till startsida

Att hantera hindrande tankar och känslor

onsdag 17 februari 2021 16.00 – 18.00

Via Zoom

Det här är en kurs för dig som upplever att livet och studierna påverkas av återkommande perioder med intensiva och svåra känsloupplevelser som exempelvis nedstämdhet, oro, olika former av ångest, rädsla att misslyckas med prestationer eller att inte duga.

Kursinnehållet baseras på Unified Protocoll (UP) som är en känslofokuserad KBT-metod. Kursen syftar till förbättrad känsloreglering via praktisk träning av olika färdigheter. Du kommer att få arbeta med konkreta uppgifter mellan gruppträffarna i syfte att öka inlärningen och påbörja en förändring mot dina mål med kursen.

Exempel på teman som vi arbetar med under kursen:

  • Vad triggar igång och vidmakthåller problematiska känsloreaktioner?
  • Hur kan vi bättre förstå och tolerera våra känslor?
  • Hur kan vi tänka mer flexibelt och hjälpsamt när vi har starka känslor?
  • Hur kan vi agera för att börja må bättre?
     

Plats: via Zoom.

Kursdatum: 8 tillfällen med start onsdagen den 17 februari.

Tid: 16.00-18.00.

Anmälan: via mejl till psykolog Claudia Banares, claudia.banares@su.se. Uppge namn, högskola/ universitet och vilket program eller kurs du läser på. Om gruppen blir full tillämpas väntelista.

Antal: 8-16 st deltagare.

Det är viktigt att du har möjlighet att delta vid samtliga tillfällen.

Välkommen!

Manlig student tar sig för pannan. Foto: Aleksandr Davydov/Mostphotos
Foto: Aleksandr Davydov/Mostphotos