Stockholms universitet logo, länk till startsida

Baltic Breakfast: Östersjöns näringsväv i en föränderlig miljö

Webbinarium

Datum: onsdag 26 januari 2022

Tid: 09.30 – 10.15

Miljöförändringar har konsekvenser för Östersjöns näringsväv - och ekosystem. Vid kommande Baltic Breakfast presenteras två nya studier om miljöförändringar och näringsväven.

 

 

Forskaren Maciej Tomczak, Stockholms universitets Östersjöcentrum, kommer att presentera resultaten från ett internationellt projekt som undersöker förändringar i flera faktorer under en 80-årsperiod. Flera storskaliga ekosystemförändringar - regimskiften - har identifierats. Samspelet mellan bentiska och pelagiska arter har försvagats i centrala Östersjön. Syrehalten styr ekosystemet mer än tidigare, medan salthalten blir mindre styrande. På senare tid har fisket haft en större inverkan på näringsväven.

Eva Ehrnsten, Stockholms universitets Östersjöcentrum, fokuserar i sin forskning på hur förändringar i fosfor- och kvävetillförseln har påverkat olika typer av bentiska djur sedan 1970-talet. Trots utbredd syrebrist i botten har den totala mängden djur ökat. Sammansättningen har också påverkats. Minskad tillförsel av kväve och fosfor och klimatförändringar kan förändra bilden. 

Det är viktigt att förstå hur systemet har förändrats över tid när förvaltningsmål fastställs. Välkommen till en Östersjöfrukost för att lära dig mer om förändringar i näringsväven och diskutera förvaltningsmål!

 

Praktisk information

Detta webbinarium hålls på engelska och sänds på det här webbsidan den 26 januari 2021, 9:30-10:15 (CET) (Observera att tiden skiljer sig från den vanliga tiden för Baltic Breakfast!).

Ingen registrering behövs.

Webbinaret kommer att spelas in och kan ses i efterhand på samma webbsida. 

 

Frågor och diskussion

Vi välkomnar åhörarna att ställa frågor, i förväg eller under webbseminariet. Skicka din fråga per e-post till ostersjocentrum@su.se

Skriv din fråga på Sli.do med koden #22102.

Diskutera ämnet på Twitter med hashtaggen #balticbreakfast.

Är du journalist? Kontakta oss för att planera en intervju med experterna!

För att få inbjudningar till kommande Baltic Breakfasts och andra evenemang klicka här.

 

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie frukostseminarier som presenterar den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Seminarierna vänder sig till samhällsaktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Under den pågående coronapandemin anordnas seminarierna helt digitalt. Läs om våra tidigare frukostseminarier och se inspelningar här.