Stockholms universitet logo, länk till startsida

Baltic Breakfast: Angelägna åtgärder för Östersjön

Evenemang

Datum: onsdag 8 juni 2022

Tid: 08.30 – 09.15

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm, samt digitalt

Det svenska riksdagsvalet står för dörren. Den 11 september väljer vi politiken för haven. Redan nu har många bra åtgärder gjorts för att komma tillrätta med problem som övergödning, överfiske och farliga ämnen, men problemen kvarstår. Fler åtgärder behövs. Vad tycker forskarna ska göras under kommande mandatperiod? Varmt välkommen till detta frukostseminarium på Världshavsdagen.

 

 

Att Östersjön är ett hotat innanhav är ett välkänt faktum. Stora delar av Östersjön är fortfarande övergödda, även om tillförseln av kväve och fosfor från land har minskat. Klimatförändringarna påverkar redan havet och i framtiden kan man förvänta sig ytterligare temperaturhöjningar, mer extremväder och hårdare tryck på resurserna. Den biologiska mångfalden är hotad. Torsken har redan slagits ut från flera områden i Östersjön och nu hotas strömmingen.

Samtidigt är trycket på havets resurser större än någonsin. 90 miljoner människor bor runt Östersjön och många vill nyttja det för såväl transporter, vindkraftsproduktion och kommersiellt fiske, som rekreation och turism.

Politiken för ett friskare hav har lett till att många viktiga åtgärder genomförts, till exempel utbyggnad av reningsverk, förändrade odlingsmetoder i lantbruket, bättre redskap för fisket och skyddade områden. Men problemen är långt ifrån lösta.

Välkomna till en Baltic Breakfast där erfarna forskare samtalar kring de viktigaste problemen att åtgärda! Vad måste beslutsfattarna ta sig an nästa mandatperiod? Hur kan detta ske? Har forskningen tillräckligt goda förutsättningar för att bistå beslutsfattarna?

Medverkande

Bo Gustafsson – docent i oceanografi, chef för Baltic Nest Institute, vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Christoph Humborg – professor i biogeokemi, vetenskaplig ledare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Agnes Karlsson – universitetslektor och docent i marin ekotoxikolog, vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet.

Christina Rudén – professor i regulatorisk ekotoxikologi vid Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet.

Moderatorer: Charles Berkow, omvärldsanalytiker och Gun Rudquist, policychef – båda vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Praktisk information

Seminariet anordnas på Världshavsdagen, onsdag 8 juni 2022 kl 8.30-9.15, på Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Frukost serveras från klockan 8.00.

Fysiskt deltagande kräver anmälan som görs här.

Seminariet sänds också digitalt på denna sida. För att se livesändningen krävs ingen anmälan. Sändningen går också att se i efterhand.

Frågor och diskussion

Vi ser gärna att publiken ställer frågor både före och under webbinariet!

  • Maila din fråga till ostersjocentrum@su.se
  • Skriv din fråga på Sli.do här eller genom att använda koden #22102.
  • Diskutera ämnet på twitter #balticbreakfast

Är du journalist? Kontakta oss gärna för att boka separata intervjuer med forskarna!

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie korta frukostseminarier som Stockholms universitets Östersjöcentrum ordnar. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Klicka här för att skriva upp dig på vår inbjudningslista och få information om kommande seminarier.