Stockholms universitet

Baltic Breakfast: Havsbaserad vindkraft – påverkan på fågellivet

Seminarium

Datum: onsdag 28 september 2022

Tid: 08.30 – 09.15

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm samt digitalt

Under september månads Baltic Breakfast går vi till botten med frågan hur fåglar påverkas av havsbaserad vindkraft. Seminariet ges fysiskt på Scandic Klara i Stockholm, men kan också ses digitalt.

 

 

Seminariet har genomförts. Läs en sammanfattning av vad som sades här.

 

Vindkraftetablering till havs har stöd bland många partier i riksdagen (C, MP, S och V) och förväntas öka lavinartat de närmaste åren. Idag finns planlagda områden till havs för mellan 20 och 30 terawattimmar årlig elproduktion och många ansökningar väntar på godkännande. I februari lades dessutom ett regeringsuppdrag på flera myndigheter att peka ut nya områden som är lämpliga för vindkraft till havs för ytterligare 90 terawattimmar. Myndigheterna ska redovisa underlaget till regeringskansliet den 31 mars 2023, och därefter ska Havs- och vattenmyndigheten föreslå ändringar av havsplanerna till regeringen senast den 31 december 2024. Just nu har HaV ett samråd för att kartlägga vilken kunskap som finns och vilken som saknas och behöver tas fram för att göra rätt miljöbedömningar (MKB) för nya havsplaner med mer planerad vindkraft. 

I rapporten ”Effekter av havsbaserad vindkraft på marint liv” från forskningsprogrammet Vindval, ett samarbete mellan Naturvårdsverket och Energimyndigheten, pekar författarna på att eventuella interaktionerna med fåglar, både flyttfåglar och övervintrande och födosökande sjöfåglar, kommer att bli viktiga för avgörande om en vindkraftpark ska tillåtas. Slutsatserna är att: 

  • För fåglar är det särskilt viktigt att bedöma påverkan och risker ur ett helhetsperspektiv. 
  • Vissa sjöfågelarter kan förväntas undvika området där vindparken etableras. Populationer kan påverkas om undanträngningen innebär att fåglarna väljer annan plats och detta leder till ökad dödlighet eller försämrad häckningsframgång med färre producerade ungar. 
  • Lokala åtgärder kan vara viktiga för att reducera riskerna för kollisioner med vindkraftverken.

Rapporten slår också fast att ”Kunskapsläget har ökat angående effekter på sjöfåglar av enskilda vindkraftparker, men är bristfälligt angående kumulativ påverkan av flera vindkraftparker samt påverkan på populationer”

Välkomna på ett frukostseminarium för att höra mer vad forskningen idag vet om fåglars interaktion med vindkraftverk, flygrutter, områden som bör undvikas för att skydda övervintrande och födosökande sjöfåglar och vad som händer om det blir väldigt många vindkraftverk över ett större område!

 

Medverkande

Jonas Hentati Sundberg, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Martin Green, Lunds universitet

Moderator: Ellen Bruno, omvärldsanalytiker på Östersjöcentrum, Stockholms universitet

 

Praktisk information

Seminariet anordnas onsdag 28 september kl 8.30-9.15, på Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Frukost serveras från klockan 8.00.

Fysiskt deltagande kräver anmälan som görs här.

Seminariet sänds också digitalt på denna sida. För att se livesändningen krävs ingen anmälan. Sändningen går också att se i efterhand.

Frågor och diskussion

Vi ser gärna att publiken ställer frågor både före och under webbinariet!

  • Maila din fråga till ostersjocentrum@su.se
  • Skriv din fråga på Sli.do här eller genom att använda koden #22102.
  • Diskutera ämnet på twitter #balticbreakfast

Är du journalist? Kontakta oss gärna för att boka separata intervjuer med forskarna!

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie korta frukostseminarier som Stockholms universitets Östersjöcentrum ordnar. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen – särskilt till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor. Klicka här för att skriva upp dig på vår inbjudningslista och få information om kommande seminarier.