Stockholms universitet logo, länk till startsida

Baltic Breakfast: Hotade sjöfåglar – problem och åtgärder

Webbinarium

Datum: onsdag 26 maj 2021

Tid: 08.30 – 09.15

Plats: Digitalt evenemang

Hur ser det egentligen ut för sjöfåglarna i Östersjön? Svaret är att det beror helt på vilken art man tittar på. Vissa arter minskar drastiskt, medan andra arter klarar sig bra eller till och med ökar i antal.

Ejder och alfågel hör till gruppen dykänder, som huvudsakligen livnär sig på musslor. Just dessa Östersjöns karaktärsfåglar har minskat kraftigt i antal de senaste decennierna. Under perioden 1990 till 2009 mer än halverades antalet övervintrande alfågel, ejder, svärta och sjöorre i Östersjön, från 7 miljoner fåglar till mindre än 3 miljoner. Antalet alfågel och ejder har även fortsatt att minska efter 2009. Alfågeln är nu klassad som globalt sårbar på IUCNs rödlista och ejdern är klassad som nära hotad på global skala. Även gråtruten och silltruten minskar i antal. Våra inbjudna sjöfågelexperter kommer att diskutera de olika orsakerna bakom nedgången och vad man kan göra åt dem.

Vi får också inblick i hur det går för en annan sjöfågelart, nämligen sillgrisslan. Det har i många år bedrivits forskning på just dessa fåglar på Stora Karlsö, väster om Gotland. För sillgrisslorna är situationen idag stabil, mycket tack vare att vi har vidtagit åtgärder mot de största hoten mot arten.

Kan vi lära av framgångsrika exempel och vidta åtgärder för att skydda de sjöfågelarter som är mest utsatta nu?

Medverkande:
Kjell Larsson, professor, Linnéuniversitetet

Mikael Kilpi, docent, Tvärminne zoologiska station, Helsingfors universitet  

Olof Olsson, forskare, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

Praktisk information
Webbinariet sänds på den här hemsidan onsdag 26 maj 2021 kl  08:30 - 09:15. Ingen föranmälan krävs.

Sändningen finns tillgänglig även i efterhand.

Är du journalist och vill komma i kontakt med våra experter – hör av dig till oss!

Ställ frågor
Vi ser gärna att tittarna ställer frågor till de medverkande, både före och under seminariet.

Du kan ställa din fråga via Sli.do med koden 22102 eller genom att maila oss på ostersjocentrum@su.se.

Vi försöker besvara så många frågor som möjligt i direktsändning. Alla frågor och svar publiceras även i efterhand i vår webbmagasin balticeye.org.

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie frukostseminarier som presenterar den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Seminarierna vänder sig till de samhällsaktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Läs om våra tidigare frukostseminarier och se inspelningar här!