Stockholms universitet logo, länk till startsida

Den elfte svenska filologkongressen

Konferens

Startdatum: torsdag 19 maj 2022

Tid: 11.45

Slutdatum: fredag 20 maj 2022

Tid: 16.15

Plats: Konferensen äger rum i Nordenskiöldsalen i Geovetarhuset U

Arrangör för den elfte svenska filologkongressen är avdelningen för klassiska språk vid Romanska och klassiska institutionen, Stockholms universitet.

Kontaktpersoner

Erika Kihlman, docent i latin (erika.kihlman@su.se) och Denis Searby, professor i antik grekiska (denis.searby@su.se)

Vi riktar ett varmt tack till vår institution och till våra finansiärer: Åke Wibergs stiftelse, Magnus Bergvalls Stiftelse, Stiftelsen Harald och Tonny Hagendahls Minnesfond.

Deltagarlista

Agnes Vendel (Cambridge), Alexander Andrée (UToronto), Andreas P. Keränen (GU), Annika Ekman (SU), Arne Jönsson (LU), Arsenii Vetushko-Kalevich (LU), Aske Damtoft Poulsen (AAU), Astrid Nilsson (LU), Axel Hörstedt (UU), Brian Jensen (SU), Britt Dahlman (LU), Carl Erixon (UU), Cajsa Sjöberg (LU), Christian Høgel (UU/SDU), Claudia Zichi (UU), Colleen Kron (OSU/SU), Daniel Pettersson (SU), Denis Searby (SU), Elin Andersson (KB), Elisabeth Göransson (LU), Erika Kihlman (SU), Fredrik Sixtensson (HHS), Georg Stenborg (UU), Gerd Haverling (UU), Hans Aili (SU), Ingela Nilsson (UU), Jacob Jonsson (GU), Johanna Akujärvi (LU), Johanna Koivunen (SU), Johanna Svensson (LU), Karin Hult (GU), Karin Tikkanen (GU), Lars Nordgren (SU), Lars Nyberg (LU), Lilli Hölzlhammer (UU), Maria Plaza (SU), Marianne Wifstrand Schiebe (UU), Milan Vukasinovic (UU), Moa Ekbom (GU), Myrto Veikou (UU), Oskar Andersson (Oxford), Per Sandström (UU); Robin Wahlsten Böckerman (SU), Sanja Särman (SU), Tuomo Nuorluoto (UU), Yves Diop (UU).
Studentassistenter från SU: Alfred Nilsson, Saga Höök, Violéta Grape

Program

Torsdag 19 maj 2022

11:45-13:00 Registrering och lunchmingel i Nordenskiöldsalen.
13:00-14:00 Välkomst och inledande ord (Denis Searby, Erika Kihlman) / Johanna Akujärvi: Humanistgrekiska och studiet av grekiska i Sverige i tidigmodern tid. / Axel Hörstedt: Klassiska språk i dagens gymnasieskola. [ordf. Erika Kihlman]
14:00-15:00 Fredrik Sixtensson: Det demokratiska bruket av sophrosyne. / Claudia Zichi: Plato’s Feminism Revisited. [ordf. Denis Searby]
15:00-15:30 Kaffepaus.
15:30-16:30 Andreas P. Keränen: Jambförkortning av betonad stavelse: korruptel eller språkligt motiverad? / Carl Erixon: olĕre or olēre? - Morphological Variation among the States of Internal Causation in Pre-Classical Latin. [ordf. Elin Andersson]
16:45-17:30 Ingela Nilsson med Christian Høgel, Lilli Hölzlhammer, Myrto Veikou, Milan Vukasinovic presenterar forskningsprogrammet Retracing Connections: Byzantine Storyworlds in Greek, Arabic, Georgian, and Old Slavonic (c. 950-c. 1100). [ordf. Erika Kihlman]

 

Fredag 20 maj 2022

09:00-10:15 Johanna Svensson, Lars Nyberg: Renässans, manierism eller barock? Georg Stiernhielm och Henrik Albertsen Hamilton som latindiktare. / Astrid Nilsson: Kungliga symboler: om Erik XIV:s marginalia i Joh. Magnus. / Arne Jönsson: Rektor Steinmeyer och stenstilen. Om stormaktstidens prosadikter. [ordf. Lars Nordgren]
10:15 Kaffepaus.
10:30-11:45 Arsenii Vetushko-Kalevich: Samuel Älfs ’Carmina Svecorum Poetarum Latina’ – Tillgängliggörande av 46 volymer nylatinsk poesi. / Britt Dahlman: Att bota hästar i antiken. Om en databas över grekiska och latinska hippiatriska texter. / Jacob Jonsson: Ur, i, och med tiden – historiens ordning i Prokopios’ Perserkrigen. [ordf. Annika Ekman]
11:45-13:15 Lunch: Stora skuggans värdshus.
13:15-15:00 Alexander Andrée: Lucanus Laus Neronis: tyranni och parodi i De bello ciuili (1, 33-66). / Agnes Vendel: Om hyperbaton och stilfigurer. / Oskar Andersson: Negations-antiteser i Valerius Flaccus Argonautica. [ordf. Robin Wahlsten Böckerman]
15:15-16:00 Aske Damtoft Poulsen: Tacitus, Annales 2 / Colleen Kron: How to Build Belief with Blocks: Myth & Materiality in Funerary Inscriptions. [ordf. Erika Kihlman, Denis Searby]
16:00-16:15 Avslutning 16:15 Mingel

Obs! Frågestund vid slutet av varje block.