Stockholms universitet logo, länk till startsida

Digitalisering och mångfald i kulturarv

Evenemang

Datum: torsdag 12 maj 2022

Tid: 13.00 – 16.15

Plats: Sevenbomsalen, Stadsmuseet i Stockholm. Ryssgården, Slussen.

Öppet seminarium på Stadsmuseet med två medverkande konstvetare från Stockholms universitet, Anna Näslund Dahlgren och Vendela Grundell Gachoud.

Digitalisering av kulturarv väcker inte sällan etiska frågor – vad kan digitaliseras? Vad bör möjligen väljas bort? Vetenskapsrådets forskningsprogram DIGARV bjuder in till en eftermiddagsworkshop om snarlika frågor. Tre forskarpresentationer kommer att på olika sätt att turnera frågan om digitalisering och mångfald.

 

Program

13.00–13.15 Välkommen och introduktion. Anna Dahlgren & Pelle Snickars.
13.15–14.00

Mette Kia Krabbe Meyer, Royal Danish Library,
”One-Eyed Archive: Metadata in the USVI collections at the
Royal Danish Library”.

14.00–14.45 Vendela Grundell Gachoud, Stockholms Universitet,
”Spåra Samiskt Kulturav: Ett Etiskt Ramverk”.
14.45–15.15 Kaffe
15.15–16.00 Raghild Nilsson, Mittuniversitetet, ”Det räcker tydligen inte med
att dricka kaffe” – etiska avvägningar ur ett samiskt perspektiv.
16.00–16.15  Avslutning. Anna Näslund Dahlgren & Pelle Snickars.
 

Anmälan

Fri entré men obligatorisk anmälan här:

Stockholms stads webbplats

DIGARV – Digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar

Programmet, som grundar sig på ett regeringsuppdrag, syftar till att stärka forskningsmiljöer i Sverige med inriktning mot digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvet, samt att generellt stödja samverkan mellan forskare och kulturarvsinstitutioner. Anna Näslund Dahlgren, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet är tillsammans med professor Pelle Snickars, Umeå universitet, koordinator för programmet.

Inom ramen för DIGARV-programmet pågår nio forskningsprojekt. För finansiering står Vetenskapsrådet i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien.

Digarvs hemsida

Anna Näslund Dahlgrens forskning

Vendela Grundell Gachouds forskning