Stockholms universitet logo, länk till startsida

Disputation Gustav Severin Ingman - Ekonomisk historia

Disputation

Datum: fredag 3 juni 2022

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Hörsal 3, Södra huset, Stockholms universitet

Avhandlingen "Essays on Stockholm's real estate market 1730–2020." undersöker den långsiktiga utvecklingen av Stockholms fastighetsmarknad mellan åren 1730 och 2020.

Med utgångspunkt i stadens stora arkivkällor för bostadsaffärer presenterar Gustav Ingman nya insikter om de historiska prisrörelserna och klass- och könssammansättningen hos de människor som var engagerade på bostadsmarknaden.


Opponent: Anders Ögren (Uppsala universitet).
Betygskommitté: Jan Jörnmark (Luleå tekniska högskola), Anna Missiaia (Göteborgs universitet), Per Pettersson Lidbom (Stockholms universitet).
Huvudhandledare: Rodney Edvinsson (Stockholms universitet).
Andrehandledare: Lars Ahnland (Stockholms universitet).