Stockholms universitet logo, länk till startsida

Disputation om hållbart fiske i Tanzania

Disputation

Datum: onsdag 22 december 2021

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Sal 2403 eller via Zoomlänk

Fika Burton Mwakabungu disputerar den 22 december på en avhandling om hållbart fiske i Tanzania.

Fika Burton Mwakabungu
Fika Burton Mwakabungu. Foto: Stockholms universitet
 

Namn

Fika Burton Mwakabungu, doktorand
Institutionen för pedagogik och didaktik

 

Titel (på engelska)

Exploring young fishers’ and teachers' knowledge and value aspects concerning the practice of fishing in the Rufiji Delta in Tanzania

 

Opponent

Professor Franz Rauch, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Österrike)

 

Handledare

Professor Shu-Nu Chang Rundgren, huvudhandledare
Professor Marianne Teräs, biträdande handledare

 

Tid

Onsdagen den 22 december, 2021, kl 13.00

 

Plats

Sal 2403, Frescativägen 54, eller via Zoomlänk

 

Zoomlänk

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69427504542

 

Sammanfattning

Syftet med studien är att utforska och förstå hur kunskap och värderingar kommer till uttryck i deltids- och heltidsabetande unga fiskares och lärares berättelser om fiske i Rufijideltat, sydöstra Tanzania. Socialkonstruktivistiska perspektiv samt ett teoretiskt ramverk som omfattar praktikgemenskaper, ’scientific literacy for responsible citizenship’, hållbar utveckling och sociovetenskapliga dilemman, ligger till grund för studien. SEE-SEP-modellen, som är utvecklad för att analysera argumentation rörande sociovetenskapliga dilemman, används för att analysera lärares och unga fiskares kunskaper och värderingar så som de kommer till uttryck i deras berättelser om fiske.

När det gäller kunskapsaspekten visar resultatet på några likheter mellan de tre studerade grupperna. Samtliga visar exempelvis djupare kunskaper i miljövetenskapliga ämnen än inom andra ämnesområden. Vidare visar studien att samtliga tre deltagande grupper sätter ett högre värde på ekonomiska och miljövetenskapliga ämnesområden i jämförelse med andra ämnesområden. Kunskaps- och värdeaspekter i relation till policy och etik uttrycks i lägre grad av samtliga deltagare. Resultaten från den innehållsanalys som genomförts i två steg, visar att alla tre deltagande grupper tydligast kan uttrycka kunskaper och värden i relation till fiskemetoder och miljöpåverkan relaterat till miljövetenskapliga ämnen. Den beskrivande kvantitativa analysen visar att policy och etik endast i mycket låg grad relateras till miljöpåverkan av deltagarna. Ytterligare implikationer diskuteras i avhandlingen.

Länk till avhandlingen i DiVA

Avhandlingen i fulltext

 

Välkommen!