Stockholms universitet logo, länk till startsida

Disputation om kreativt samarbete och kollektivt lärande i ett konst- och teaterprojekt

Disputation

Datum: torsdag 17 mars 2022

Tid: 13.00 – 16.00

Plats: IPD: sal 2403, Frescativägen 54, och via Zoom

Aron Schoug disputerar den 17 mars på sin doktorsavhandling med titeln: Storskaligt kreativt samarbete. Organisering och kollektivt lärande i ett konst- och teaterprojekt.

Aron Schoug, Stockholms universitet. Foto: Clemént Morin
Foto: Clemént Morin / Stockholms universitet

DISPUTATION: ARON SCHOUG

Storskaligt kreativt samarbete. Organisering och kollektivt lärande i ett konst- och teaterprojekt.

Zoom-länk till disputationen: 

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65852875949

 

Länk till avhandlingen i DiVA

 


Opponent: Docent Peter Johansson, Mälardalens universitet
Handledare: Professor Tore West, docent Staffan Nilsson, professor Jon Ohlsson, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. 
Betygsledamöter: Docent Andreas Wallo, Inst för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet; professor Ulrika Haake, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet; docent Gunilla Avby, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet; professor Claudia Bernhard-Oettel, Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet (suppleant).

 

Sammanfattning

Storskaligt kreativt samarbete blir idag allt vanligare, till exempel inom kreativa näringar, innovationsprocesser och utvecklingsprojekt. Att tillvarata och förena många människors kreativitet är viktigt i dagens föränderliga, mångtydiga och komplexa värld. Samtidigt är det ofta en utmanande uppgift att leda, delta i och förstå sig på sådana samarbeten.

Avhandlingen bidrar med ny kunskap om hur storskaligt kreativt samarbete hålls ihop och utvecklas. Den tar utgångspunkt i en etnografisk fallstudie av ett treårigt konst- och teaterprojekt där mer än tusen personer deltog i skapandet. Analysen fokuserar på hur handlingar samordnades, hur gemensam förståelse formades och hur olika grupper samspelade i styrningen av arbetet. En undersökning av en sådan ovanlig organisation kan synliggöra mönster som också finns i mer alldagliga sammanhang men som inte framträder lika tydligt där.

Studien visar att storskaligt kreativt samarbete hålls ihop och utvecklas i en balansakt mellan tre motstridiga principer: Självständigt utforskande, ömsesidig anpassning och asymmetrisk rollfördelning. Balansen upprätthålls genom ett antal organiseringsmönster, kollektiva lärprocesser och styrningsmekanismer. Avhandlingen bidrar med praktisk kunskap och teoriutveckling som kan hjälpa oss förstå dagens och framtidens organisationer.

För frågor kontakta Aron Schoug.

Aron Schoug forskar om kollektivt lärande, ideellt engagemang, dialog, ledarskap och kreativitet. Genom sina böcker och föreläsningar hjälper han organisationer att utvecklas. Innan forskarstudierna arbetade han inom folkbildning och har en bakgrund som Waldorflärare.