Stockholms universitet logo, länk till startsida

En annan humanism: Traditioner av kritik och motstånd

Konferens

Startdatum: torsdag 9 februari 2023

Tid: 09.00

Slutdatum: fredag 10 februari 2023

Tid: 17.30

Plats: Auditoriet, 215, Manne Siegbahnhusen, Frescativägen 24E

Välkommen till den internationella konferensen En annan humanism: Traditioner av kritik och motstånd, i Stockholm den 9–10 februari 2023.

Målning av Jan Davidszoon de Heem från 1628 föreställande böcker och en fiol på ett bord.
Jan Davidszoon de Heem 1628, Royal Picture Gallery Mauritshuis, Haag.

Genom att föra samman ledande internationella juniora och seniora forskare från olika fält inom humaniora under två dagar vill konferensen diskutera och utforska kritiska former av tidigmodern subjektivitet i den humanistiska traditionen. Särskild uppmärksamhet ägnas uttryck som på okonventionella och kritiska sätt svarade på eller gjorde motstånd mot periodens dominerande subjektivering av kroppar, tänkande och begär. På så vis strävar konferensen efter att skapa ett flervetenskapligt rum som kan belysa termen humanism på nya vis och i ljuset av dagens postantropocentriska vändning.

Konferensen avslutar forskningsprojektet En annan humanism: Kvinnliga tidigmoderna fritänkare och subjektivitetens gränser.

Läs mer på den engelska sidan