Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ett eget rum – Konstnärsrollen under det sena 1800-talet

Föreläsning

Datum: onsdag 15 september 2021

Tid: 18.00 – 19.00

Plats: Prins Eugens Waldemarsudde

Föredrag vid öppnandet av utställningen "Ett eget rum" på Prins Eugens Waldemarsudde.

Omslag till Carina Rechs avhandling Becoming Artists: Self-Portraits, Friendship Images and Studio Scenes by Nordic Women Painters in the 1880s.Bertha Wegmann, The Artist Jeanna Bauck, 1881, oil on canvas, 106 x 85 cm, Nationalmuseum, Stockholm. Photo: Nationalmuseum.

Carina Rech, intendent för samlingarna vid Prins Eugens Waldemarsudde och utställningskommissarie, ger en introduktion till utställningen ”Ett eget rum”. Under introduktionen berättar hon om det fleråriga forskningsarbete som ligger bakom projektet. Den 4 juni 2021 disputerade Carina Rech på sin avhandling i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Avhandlingen, Becoming Artists: Self-Portraits, Friendship Images and Studio Scenes by Nordic Women Painters in the 1880s, analyserar hur nordiska kvinnliga artister förhandlade om sin professionella identitet som konstnärer under 1880-talet. Avhandlingen fokuserar på självporträtt, bilder av vänskap och interiören i ateljéerna.

Föredraget belyser hur kvinnliga konstnärer från Norden såsom Julia Beck, Hanna Hirsch-Pauli och Bertha Wegmann erövrade konstnärsrollen under 1880-talet och framåt, förhöll sig till en manligt präglad bildtradition, hur de skildrade sig själva och sina kollegor i porträttkonsten och hur de använde sig av ateljén som ”ett eget rum” för självförverkligande och kreativt skapande.

Utställningen öppnas den 11 september

Föredrag vid öppnandet av utställningen "Ett eget rum" på Prins Eugens Waldemarsudde