Stockholms universitet logo, länk till startsida

Första ansökningsdag

måndag 15 februari 2021 00.00 – 23.59

till speciallärar- och specialpedagogprogrammen.

Fördelaktig ansökningsperiod som möjliggör planering av tjänstledighet och rekrytering av vikarier.

Från och med 2019 har Specialpedagogiska institutionen en tidigarelagd antagningsprocess för våra professionsutbildningar Speciallärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet.

Därför kommer antagningsbeskedet redan i april vilket möjliggör planering av tjänstledighet och för arbetsgivare att planera och rekrytera vikarier.

Institutionen har också möjlighet att kalla reserver innan sommaren.