Stockholms universitet logo, länk till startsida

Flerspråkighet, identitet och rumslighet

Webbinarium

Datum: tisdag 8 juni 2021

Tid: 13.00 – 14.30

Plats: Zoom

Josefina Eliaso Magnusson, filosofie doktor i tvåspråkighet och universitetslektor i flerspråkighet vid Högskolan i Borås, gästade Institutionen för språkdidaktik för ett digitalt högre seminarium.

På de högre seminarierna vid Institutionen för språkdidaktik presenteras och diskuteras pågående såväl som avslutad forskning, både av våra egna forskare och forskare som gästar oss.

Josefina Eliaso Magnusson

Högre seminariet ISD - tisdag 8 juni 2021

Flerspråkighet, identitet och rumslighet

Josefina Eliaso Magnusson är filosofie doktor i tvåspråkighet och universitetslektor i flerspråkighet vid Högskolan i Borås.

 

Abstrakt

Under seminariet presenterade Josefina Eliaso Magnusson sin senaste forskning om flerspråkiga unga vuxna i Sverige och hur de använder och reflekterar kring sina språkliga resurser.

Det övergripande syftet har varit att undersöka hur språk förändras, används och får innebörd för individer som befinner sig i diaspora. Med ett etnografiskt tillvägagångssätt har det varit möjligt att belysa detta, antingen genom studiet av de unga vuxnas tal om sina erfarenheter av språk i olika sammanhang eller genom användning av olika sätt att tala i interaktion med andra. Den komplexa och varierade språkanvändning som följt med migration och globalisering synliggörs. Vidare framkommer att språket som bärare av ideologiska föreställningar är kopplat till fysiska platser som tillskrivs olika symbolisk status.

Eliaso Magnusson, Josefina (2020). Språk, diaspora, makt. Flerspråkiga resurser och diasporaidentiteter bland unga vuxna i Sverige. Stockholms universitet: Avhandling i tvåspråkighet.