Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forkarseminarium: Johannes Siapkas, TBA

Seminarium

Datum: tisdag 5 april 2022

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Sal 435 / Zoom

Johannes Siapkas: "Leonidas Goes North: Swedish appropriations of Sparta and the Battle of Thermopylae and their wider European context".

På seminariet kommer Johannes Siapkas att presentera artikelmanuset
"Leonidas Goes North: Swedish appropriations of Sparta and the Battle of Thermopylae and their wider European context"
    
Johannes inledning till seminariet:

Jag skickar artikelmanuset ”Leonidas Goes North” som jag har skrivit tillsammans med Thomas Sjösvärd, FD i litteraturvetenskap från Uppsala universitet. Texten handlar om svenska och europeiska bruk av Sparta och särskilt slaget vid Thermopyle under 1900-talet och fram till idag. Artikeln kommer förhoppningsvis att publiceras i en konferensvolym (den är inskickad och under granskning för närvarande). Jag tänkte inleda seminariet med att ge en bakgrund till texten.

Delta via Zoom:

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64861438916