Stockholms universitet logo, länk till startsida

Framtidens hållbara båtliv – en nationell båtmiljökonferens

Konferens

Startdatum: tisdag 26 oktober 2021

Tid: 00.00

Slutdatum: onsdag 27 oktober 2021

Tid: 16.00

Plats: Marstrands Havshotell

Båtlivet i Sverige frodas och pandemin har lett till att ännu fler längtar till havet och vågornas skvalp. Med ett av världens största och ökande båtbestånd gynnas båtlivet i Sverige, men ett ökat båtliv innebär också större påfrestningar på vår gemensamma natur och miljö.

För att säkerställa en framtid där båtlivet och en god havsmiljö går hand i hand behövs nya lösningar och åtgärder som vilar på väl underbyggda beslut och en gemensam förståelse.

Konferensen ska vara en mötesplats mellan teori och praktik som samlar forskare, branschfolk, myndigheter och båtorganisationer för att under två dagar mötas och öppet diskutera problemformuleringar, idéer och lösningar. Programmet kommer att innehålla en bred palett av föreläsningar varvat med gruppdiskussioner som ska mynna ut i en större förståelse för olika perspektiv och ett bredare nätverk.

Arrangör: Svenska Båtunionen, Havs- och vattenmyndigheten och Havsmiljöinstitutet Samarbetspartners: Sweboat, Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen Västra Götaland

Läs mer och anmäl dig på den här sidan!

Sista anmälningsdag är den 1 september 2021