Stockholms universitet logo, länk till startsida

Framtidens kvinnor. Öppet seminiarium i litteraturvetenskap

Seminarium

Datum: onsdag 29 september 2021

Tid: 15.00 – 17.00

Plats: Både via zoom och på plats: Frescativägen 24E, 1 tr.

Vid högre seminariet i litteraturvetenskap den 29/9 berättar Maria Andersson om sin nya bok Framtidens kvinnor. I boken undersöks 1800-talets och det tidiga 1900-talets svenska flickböcker som en del av samhällsdebatt och rösträttskamp.

Bokomslag, Framtidens kvinnor. Helene Schjerfbeck 1916

Maria Andersson berättar om sin nya bok Framtidens kvinnor: Mognad och medborgarskap i svenska flickböcker 1832-1921 (Makadam förlag, 2021), som undersöker hur den svenska flickboken och dess framställningar av unga kvinnor blir en del av den alltmer intensiva debatten om kvinnans medborgerliga rättigheter under perioden.

Flera av flickboksförfattarna var engagerade för eller emot kvinnlig rösträtt och från 1890-talet började frågan behandlas i flicklitteraturen: vilka kvinnor borde få rösträtt och hur skulle de vara? Med avskräckande eller beundrande porträtt av rösträttskvinnor försökte författarna vinna läsarna för sin sak.

I dessa böcker gestaltade husliga flickor, manhaftiga studentskor och shoppande koketter olika vägar mot vuxenhet och in i det moderna livet. I flickböckerna blir den unga kvinnan på samma gång en bärare av nostalgiska minnen från en svunnen värld och ett löfte om en mer jämställd, fredlig framtid.

Seminariet är öppet för alla och ges i hybridform, både via zoom och på plats: Frescativägen 24E, 1 tr. För zoom-länk och eventuellt insläpp till institutionen, kontakta Elina Druker.

Ladda ner boken på Kriteriums hemsida

Läs mer om flickböckerna och rösträtten i en artikel av Maria Andersson

Läs mer om Maria Anderssons forskning