Stockholms universitet

Gästseminarium, Corinna Hoose, Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

Seminarium

Datum: tisdag 11 oktober 2022

Tid: 11.15 – 12.15

Plats: C609 Rossbysalen, MISU, Svante Arrhenius väg 16C, 6tr

Titel: Challenges in numerical simulations of convective clouds

 

Länk till fullständig annonsering i vår engelska kalender.

 

Om du vill komma med på MISUs seminarielista, vänligen kontaka vår IT-ansvarige.

 

Välkommen!