Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hågkomstens estetik - ett samtal om konst och minnen

Föreläsning

Datum: fredag 18 mars 2022

Tid: 18.00 – 19.30

Plats: Hörsalen, Mångkulturellt centrum - MKC, Värdshusvägen 7, Fittja gård

Tanja Schult, docent i konstvetenskap vid Stockholms universitet, modererar den 18 mars ett panelsamtal vid Mångkulturellt centrum – MKC.

Utgångspunkten för samtalet är de olika konstverk som ställs ut i ”Vi är ju grannar – en utställning om folkmord och brott mot mänskligheten”. Konstverken är ”Story of my People” av Hanna Al-Haek, ”Infertile Grounds” av Sandra Vitaljic och ”The Nomad Pacifiers” av Ana María Almada de Alvarez.

Panelen består av konstnärerna Sandra Vitaljic, Ana María Almada de Alvarez samt curatorn och konstnären Göran Pettersson.

I konsthistorien finner vi ett flertal konstverk som utgår från minnen och erfarenheter av folkmord, krig och förföljelse. Exempelvis Marina Abramovićs “Balkan Baroque” (1997) och Felix Nussbaum ”European vision- The Refugee” (1939). Kan konsten bidra till att fruktansvärda brott som folkmord inte faller i glömska? Vilken relation har konsten till minneskultur? Kan minnen och erfarenheter av folkmord och krig bearbetas med hjälp av konst?

Om evenemanget på MKC:s hemsida

 

Om Tanja Schult

Tanja Schult framför en vägg med bokhyllor.
Tanja Schult. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Tanja Schult är docent och universitetslektor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hennes forskning handlar om att tolka och förstå bildproduktion som en del av historiska processer, speciellt vad gäller 1900-talets 'katastrofala' århundrade.

Mer om Tanja Schults forskning