Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hållbarhetsforum 2021: Från kris till hållbar samhällsutveckling

torsdag 22 april 2021 09.00 – 17.00

Den 22 april anordnar Stockholms universitet den tredje upplagan av Hållbarhetsforum. Denna gång på temat "Från kris till hållbar samhällsutveckling".

Med coronapandemin som aktuell utgångspunkt ska programmet innehålla både nutida och historiska perspektiv på olika slag av förändringsprocesser och kriser och vad vi kan lära av dem. Hur påverkas samhällsliv och relationer – globalt, nationellt, individuellt? Kan en akut kris oväntat visa vägen till varaktig positiv förändring på ett helt annat område? Vart leder tillit och öppenhet jämfört med kontroll och oro?

Här kan du följa programmets framväxt och så småningom anmäla dig till Hållbarhetsforum 2021

Hållbarhetsforum är ett återkommande evenemang vid Stockholms universitet som syftar till att mötas, bygga nätverk och skapa samverkan inom ramen för hållbar utveckling.

Paneldebatt vid Hållbarhetsforum 2019.
Paneldebatt vid Hållbarhetsforum 2019. Foto: Jens Olof Lasthein

Har du frågor om Hållbarhetsforum? Kontakta oss på hallbarhetsforum@su.se