Stockholms universitet logo, länk till startsida

Högre sem. NS. Susanne Tienken: Om tyska och flerspråkighet i Sverige under stormaktstiden

Seminarium

Datum: onsdag 18 januari 2023

Tid: 13.00 – 14.30

Plats: D389

Högre seminariet i nordiska språk. Tyska och flerspråkighet under stormaktstiden ur ett historiskt sociolingvistiskt perspektiv. Susanne Tienken, docent och universitetslektor i tyska vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska.

Seminariet fokuserar på stormaktstidens elit och belyser språkvalets betydelse för adeln som community of practice och imagined community. Med utgångspunkt i den tredje vågens historiska sociolingvistik ämnar föredraget att rekonstruera tyska språkets indexikalitet och processer som enregisterment och social positionering i en flerspråkig kontext. Seminariet gör empiriska nedslag i stamböcker (alba amicorum) samt i 1600-talets bruk av andaktslitteratur och psalmböcker.

Susanne Tienken

Om Högre seminariet i nordiska språk