Stockholms universitet

Högre seminariet i Idéhistoria

Seminarium

Datum: onsdag 1 september 2021

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Samtliga seminarier genomförs tills vidare med Zoom.

Vi inleder med en Utflykt från elfenbenstornet.

Akademikerns arbete är ofta ensamt, men inte alltid. Ibland arbetar vi tillsammans och kanske borde vi göra det mer och i fler sammanhang, både i vår forskning och undervisning. Säkert kan vi också bli bättre på att lösa de problem som kan uppstå. Till dagens seminarium samlar och delar vi erfarenheter av samarbete och gemensamma projekt. Kanske minns du första gången du skulle skriva en text tillsammans med någon? Kanske har du tankar om de antologiprojekt som just nu pågår inom ämnet? Kanske har du sett det fungera bättre någon annanstans i världen? Skriv en sida och skicka till alla så får vi något att utgå ifrån. Ordförande: Elisabeth Mansén.