Stockholms universitet

Högre seminariet i idéhistoria

Seminarium

Datum: onsdag 29 september 2021

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Samtliga seminarier genomförs tills vidare med Zoom.

”Ordboksmani och kunskapsfrossa: Uppslagsverkets genomslag i 1700-talets Europa sett från tidskriftspressen”

Linn Holmberg presenterar sitt femåriga Pro Futura-projekt, ”Dictionary Craze: Transforming Knowledge across Early Modern Europe”. Ordförande: Elisabeth Mansén.