Stockholms universitet

Högre seminariet i idéhistoria

Seminarium

Datum: onsdag 27 oktober 2021

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Samtliga seminarier genomförs tills vidare med Zoom.

Anna Källén & Andreas Nyblom berättar om resultaten från RJ-projektet Kod, Narrativ Historia (https://.conahi.wordpress.com) som har bedrivits vid IKE 2018–202, och lägger fram ett utkast till en aktuell artikel. Ordförande: Elisabeth Mansén.