Stockholms universitet

Högre seminariet i idéhistoria

Seminarium

Datum: onsdag 1 december 2021

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Samtliga seminarier genomförs tills vidare med Zoom.

Halvtidsseminarium på Adam Kjellgrens avhandling Myt och feminism, 1949–1989.

Adam Kjellgrens avhandlingsprojekt handlar om hur feministiska teoretiker begreppsliggjort förhållandet mellan myt och politik. I undersöknings blickfång står Simone de Beauvoir, Mary Daly och Donna Haraway. På seminariet presenterar han sin avhandlings inledning, bakgrundkapitel och första delstudie, om Simone de Beauvoir. Ordförande: Elisabeth Mansén.