Stockholms universitet

Högre seminariet idéhistoria

Seminarium

Datum: onsdag 8 september 2021

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Samtliga seminarier genomförs tills vidare med Zoom.

”Gustav Vasa och Kristian II.”

Elisabeth Cederbjörk presenterar delar av ett empiriskt kapitel ur sin avhandling. Avhandlingen handlar om debatten om motståndsrätt under den äldre Vasatiden (1521- 1611). I texten till seminariet analyseras hur olika aktörer argumenterade angående avsättningen av unionskungen Kristian II (”Kristian Tyrann”) 1521. Ett antal centrala topos urskiljs i skrifter riktade till mottagare i Sverige eller utomlands. Ordförande: Elisabeth Mansén.