Stockholms universitet

Hur sprids ett litterärt verk? Om platsens betydelse för texten

Evenemang

Datum: torsdag 10 juni 2021

Tid: 18.00 – 19.00

Plats: Online via su.se/play

Är ett litterärt verk bundet till sin lokala kontext? Kan Vilhelm Mobergs utvandrarepos tilltala en amerikan? Vad händer när vi översätter ett verk – hur mycket av berättelsen är låst till små, men ack så viktiga, nyanser i det egna språket? Och vad krävs egentligen för att en bok ska komma ifråga för att översättas?

 

 

En skildring av det specifikt lokala kan vara en mycket viktig del av en berättelse, oavsett om berättelsen kretsar kring en geografisk plats eller skildrar specifika kulturer. Samtidigt kan en översättning vara avgörande för verkets spridning och en författares internationella karriär. Hur ska författaren förhålla sig till det egna språket och den lokala kontexten när den internationella marknaden lockar? Ska författaren skriva med det internationella i åtanke eller hålla fast vid det lokalt specifika?

Översättningen är en central del i att förstå en boks kretslopp och migration och översättaren har en ofta komplex uppgift framför sig. I vilken mån kan det lokalt specifika översättas till ett annat språk? Vilken roll har översättningar att spela när böcker sprids och hur ser dessa kretslopp ut? Finns det migranter också inom litteraturen?

Tranströmerbiblioteket. Foto: Ingrid Stening Soppela

Världslitteraturprogrammet i samarbete med Tranströmerbiblioteket bjuder in till ett samtal om översättningens roll för författares verk och villkor i en globaliserad värld, om det utbyte som ständigt pågår mellan olika litteraturer i världen.

Plats

Samtalet sänds online via su.se/play och på Tranströmerbibliotekets webbplats. Ingen anmälan krävs. Varmt välkommen!

 

Deltagare

Christian Claesson är docent i spanska vid Lunds universitet med litteraturvetenskaplig inriktning och forskar om förhållandet mellan språk, litteratur och nationell identitet i Spaniens litteraturer
Yvonne Lindqvist är professor i översättningsvetenskap vid Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet, och forskar inom översättningssociologi, bland annat om bibliomigration
Cecilia Schwartz är docent i italienska vid Stockholms universitet och forskar om hur italiensk litteratur når svenska läsare
Paul Tenngart är docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet och en av koordinatorerna för Världslitteraturprogrammet. Han har nyligen publicerat en bok om hur svensk arbetarlitteratur översatts till engelska.

 

Om serien

Världslitteraturprogrammet (http://www.worldlit.se/) samlar litteraturvetare och antropologer litteraturforskare och antropologer från hela Sverige. Med bas vid Stockholms universitet har programmet en stor bredd inom områden som översättning, litteraturvetenskap, litteraturhistoria, flerspråkighet och mycket mer. I den här miniserien i samarbete med Tranströmerbiblioteket summerar Världslitteraturprogrammet sin forskning i tre teman – världslitteratur, resan och översättning. 
Läs mer om samtal 1: Vad är världslitteratur? Om hur litteratur kan korsa gränser
Läs mer om samtal 2: Vid reseskildringens gränser – om det egna i det främmande