Stockholms universitet logo, länk till startsida

IDÉHISTORIA: Johan Fredrikzon disputerar

fredag 28 maj 2021 13.00 – 15.00

Johan Fredrikzon disputerar på sin avhandling i idéhistoria.

Johan Fredrikzon, Kretslopp av data, bokomslag.

Johan Fredrikzon disputerar på avhandlingen Kretslopp av data: Miljö, befolkning, förvaltning och den tidiga digitaliseringens kulturtekniker.

Opponent: Anders Ekström, professor i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet.

Betygsnämnd: Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, Kungliga tekniska högskolan, Pelle Snickars, professor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet och Anna Dahlgren, professor i konstvetenskap, Stockholms universitet.

Handledare: professor Staffan Bergwik, Stockholms universitet och professor Thomas Götselius, Stockholms universitet.

Ordförande: professor Elisabeth Mansén, Stockholms universitet.

Här kan du läsa mer om avhandlingen. Här är den även tillgänglig i sin helhet att läsa.

Här kan du läsa mer om Johan Fredrikzons forskning