Stockholms universitet logo, länk till startsida

Installations- och promotionshögtid 2022

Evenemang

Datum: fredag 30 september 2022

Tid: 17.00 – 23.59

Plats: Stockholms stadshus

Professorsinstallationen och doktorspromotionen är de främsta bland de gemensamma akademiska traditionerna hos universitet och lärosäten i Sverige, båda med anor från medeltiden.

Rektor installerar nya professorer. Foto Ingmarie Andersson
Professorsinstallation i Stadshuset 2019. Foto: Ingmarie Andersson

Professorsinstallationen

Professorsinstallationen är den del av den högtidliga ceremonin i Stadshuset där de professorer som tillträtt sin tjänst under föregående år högtidligen välkomnas i sin tjänst samtidigt som deras olika ämnesområden uppmärksammas. Termen ”installation” kommer från den kyrkliga ritualen då en domkapitelsmedlem fördes in i koret och fick inta sin plats i en korstol, på latin stallum.

Doktorspromotionen

Under högtidliga former firas de doktorer som under det senaste året disputerat och tagit ut sin doktorsexamen vid universitetet. Doktorshattar, lagerkransar och andra insignier som symboliserar den nya värdigheten delas ut under doktorspromotionen, som ursprungligen var den aktivitet som gav doktorerna sin formella examen och var ett bevis på yrkesskicklighet. Ordet "promovera" kommer från latinets promovere och betyder flytta fram; befordra.

Läs mer om installations- och promotionshögtiden