Varje höst och vår bistår Stockholms universitet UHR i genomförandet av högskoleprovet i Stockholms län. Syftet med provet är att mäta kunskaper och färdigheter som har betydelse för förmågan att klara av högskolestudier. Inför varje provtillfälle söker vi personal som kan arbeta på provdagen. Arbetet sker på ett flertal olika provställen runt om i Stockholmsregionen. 

Nu är ansökan öppen inför höstens högskoleprov den 24 oktober. Läs mer om vad som krävs och hur du ansöker via länken nedan. 

Jobba på högskoleprovet 24 oktober 

Deltagare skriver högskoleprovet i skrivsal
Foto: UHR/Eva Dalin