Stockholms universitet

Konsthallen Accelerator öppnar: Tori Wrånes "BIG WATER" och "Mother Courage and Her Children"

Evenemang

Datum: lördag 24 september 2022

Tid: 12.00 – 17.00

Plats: Accelerator

24 september återöppnar konsthallen Accelerator med Tori Wrånes "BIG WATER" och utställningen "Mother Courage and Her Children" med performance, film och ljudverk.

Tori Wrånes BIG WATER är ett nyproducerat verk där publiken får möta den norska konstnärens surrealistiska världar på konsthallen Accelerator. Parallellt presenteras utställningen Mother Courage and Her Children med performance, film och ljudverk.

 

BIG WATER

Det har funnits liv i haven i 3,7 miljarder år, tre gånger så länge som på land. Haven täcker 71% av jordens yta och är till stor del outforskade. Tori Wrånes nya verk för Accelerator, BIG WATER, tar sin utgångspunkt på olika platser i världshaven: över ytan i Thailands kustland och under ytan i Norges arktiska vatten. De två platserna flätas samman i ett storskaligt video- och musikverk. 

Bild från Tori Wrånes performance "NAAM YAI", 2018.

I Tori Wrånes BIG WATER omsluts besökarna av marina världar där pälsklädda urvarelser rör sig till havets rytm. I sin första soloutställning i Stockholm öppnar Wrånes ett fönster till en parallellvärld där livet pågår utan konsumtion och tärande på naturens ändliga resurser, och där förhållandet till kroppen är fritt från invanda rörelsemönster och normer. 

Tori Wrånes arbetar med performance, film, skulptur, måleri och installation. Hon skapar gränsöverskridande världar med hybrida former och mutationer där varelser utför egendomliga ritualer. Med spår av mytologi, existentialism och HBTQI-aktivism rör sig Wrånes karaktärer utanför det rationella och utmanar idéer om kropp, kön och samtida levnadssätt. 

Läs mer om BIG WATER

 

 

 

Mother Courage and Her Children


Irrationalitet som motståndshandling är den röda tråd som löper genom utställningen Mother Courage and Her Children. Mod behövs för att använda kroppen till fysiskt motstånd, men också för att befatta sig med det ännu okända, våga följa sin intuition och att skapa något nytt.


Utställningens titel kommer från antikrigsdramat med samma namn av den tyska dramatikern och poeten Bertolt Brecht. Pjäsen skildrar hur krig skapar svårnavigerade dilemman och tar fram mörka sidor hos människan. Huvudpersonen Mor Courage drar sin handelskärra mellan slagfälten och offrar allt i jakten på kapital, men hur skulle hon istället kunna göra motstånd? 
 
Medverkande:

  • Cristina Caprioli/ccap
  • Filmform
  • Maria Kulikovska
  • Maria W Horn
  • MYCKET
  • Radioart med Johan Petri och Ivo Nilsson 
  • Roberto N Peyre

Verken i utställningen Mother Courage and Her Children visas eller uppförs vid olika tillfällen.

Läs mer om Mother Courage and Her Children