Stockholms universitet

Kulturen efter corona. Kreativitet i krisens spår

Evenemang

Datum: torsdag 11 november 2021

Tid: 13.00 – 14.30

Plats: Accelerator, Frescativägen 26A

Pandemin har inneburit stora utmaningar för kultursektorn. Evenemangen har ställts in och jobben uteblivit. Samtidigt har krisen lett till kreativitet och helt nya kulturformer. Vad händer med kulturscenen efter pandemin? Vilka lärdomar finns att hämta från pandemiåren? Och vad kommer vi att behålla när krisen är över? Karin Helander, professor i teatervetenskap och Tanja Schult, docent i konstvetenskap, vid Institutionen för kultur och estetik, är två av deltagarna i detta öppna samtal.

Ett samtal om kulturens roll och utmaningar under och efter pandemin vid Konsthallen Accelerator, en av många verksamheter som fick ställa in och ställa om sin verksamhet. Konstvisningarna blev digitala och konstnärsamtalen förlades till Zoom.

Samtalet sänds live på Facebook och på SU Play

Coronapandemin har öppnat för nya kreativa lösningar. Här den digitala föreställningen "Hamlet på 24 minuter" på Kulturhuset Stadsteatern. Foto: Kulturhuset Stadsteatern.

Ett öppet samtal med:

Linda Beijer, kulturchef på Kulturhuset Stadsteatern

Läs mer om Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet

Richard Julin, konstnärlig ledare på Accelerator, en konsthall där konst, vetenskap och samhällsfrågor möts. Verksamheten är en del av Stockholms universitet.

Läs mer om Accelerator

Karin Helander, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet

Läs mer om Karin Helanders forskning

Tanja Schult, docent i konstvetenskap vid Stockholms universitet

Läs mer om Tanja Schults forskning

Moderator för samtalet är författaren och journalisten Gabriella Ahlström.
Läs mer om Gabriella Ahlström

Se föreställningen "Hamlet på 24 minuter" på Kulturhuset Stadsteatern

Om Accelerator

Accelerator är en konsthall där konst, vetenskap och samhällsfrågor möts. Verksamheten är en del av Stockholms universitet.

Läs mer om Accelerator

Hitta fler öppna föreläsningar från Stockholms universitet